• Novinky

      • Zápis do 0. a 1. ročníka

      • Oznamujeme rodičom, že prihlásiť deti do nultého a prvého ročníka základnej školy alebo preložiť žiaka do vyššieho ročníka na šk. rok 2017/2018 na našu školu SZŠ Galaktickú 9, môžu v pracovných dňoch osobne v priestoroch školy alebo prostredníctvom koordinátorov školy najneskôr do konca apríla 2017. Srdečne pozývame všetkých rodičov, ktorí svoje deti prídu prihlásiť do našej školy. Naši žiaci sa tešia na nových spolužiakov. 

     • Slávnostná akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov
      • Slávnostná akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov

      • 30. apríla vyvrcholila Slávnostná akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, na ktorej sa predstavili triedne kolektívy so svojím pestrým programom.

     • Talent show 2015
      • Talent show 2015

      • Diváci, súťažiaci i odborná porota, ktorí sa zišli v Kultúrnom stredisku Jazero, zažili dňa 17.04.2015 popoludnie, v ktorom sa stretli mladí umelci, aby súťažili o prvenstvo v súťaži mladých- Talent show 2015 o ceny starostky MČ Košice Nad Jazerom.

       V rozličných kategóriách sa tu stretlo viac ako 100 súťažiacich. Prvou súťažiacou, ktorá celú Talent show 2015 odštartovala, bola Jessica Rybárová zo 7. ročníka s výberom básní od Miroslava Válka. Svoj talent prezentovala v kategórii umeleckého prednesu v literárno- dramatickom odbore veľmi úspešne. Blahoželáme!

       V kategórii spev obsadil I. miestop sólista súboru Frederik Hanko z 3. ročníka. Frederikov spevácky výkon si získal každého diváka v sále, speváci zo súboru sú jeho silnou oporou. Porota vyslovila obdiv všetkým a vysoko ocenila ich talent. Blahoželáme!

       V kategórii sólový spev obsadila II. miesto Žaneta Mročová zo 4.A triedy. Jej excelentný výkon bol ohodnotený búrlivým potleskom divákov. Porota ju hodnotila ako mimoriadny talent. Blahoželáme!

       V kategórii tanec obsadil II. miesto Tibor Lévay zo 4.B triedy. "Jedinečný výkon, úžasný tanečný talent!"- takto nadanie Tibora Lévaya hodnotila porota. 

       Podľa slov odbornej poroty sú naši víťazi veĺmi talentovaní a sú veľkým prísĺubom do budúcnosti. Všetci im držíme palce a želáme veľa úspechov. Blahoželáme!

       Po´dakovanie patrí aj pani vychovávateľke Rozálii Klempárovej, pánovi učiteľovi Mgr. Marcelovi Šenkýrovi a pani učiteľke Mgr. Eve Dedinovej.

       Podujatie sa konalo pod záštitou MÚ MČ Košice Nad Jazerom, Kultúrneho strediska Jazero a za účasti starostky MČ Košice Nad Jazerom pani Ing. Lenky Kovačevičovej.

     • Medzinárodný deň vtáctva
      • Medzinárodný deň vtáctva

      • Začiatkom apríla sme si pripomenuli Medzinárodný deň vtáctva. Pri pozorovaní ďalekohľadom sme mali možnosť vidieť: kačicu divú, pinku obyčajnú, drozda čvikotavého a drozda plavého.

     • Svetový deň vody
      • Svetový deň vody

      • Cieľom svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na jej stav a ochranu. Oboznámili sme sa s rozdelením vôd, nebezpečenstvom kyslých dažďov, kolobehom vody a zaujímavosťami. Určili sme pH vody z vodovodu. V závere prebehlo malé vodné kvízovanie :)

     • Sponzorska pomoc pri zakúpení telesného úborneho
      • Sponzorska pomoc pri zakúpení telesného úborneho

      • Veľmi pekne sa chceme poďakovať misionárom, maželom Parksovcom, ktorí našich nulťákov a prvákov odeli do telocvičných úborov. Žiaci sa v úboroch cítia skvelo a o to viac sa tešia na hodiny telesnej výchovy.  

     • Medzinárodný deň Rómov
      • Medzinárodný deň Rómov

      • Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, riaditeľka školy zorganizovala krátke stretnutie pedagógov, zamestnancov školy a žiakov, na ktorom mala krátky príhovor aj naša pani zriadovateľka. Túto príležisť pani riaditeľka využila aj na ocenenie žiakov, ktorí našu školu úspešne reprezentovali na Dni učiteľov. 

     • Deň učiteľov
      • Deň učiteľov

      • „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“
       (J. A. Komenský)

       Tieto i podobné citáty slávnych odzneli na oslave Dňa učiteľov, ktorú pripravila mestská časť spolu s Kultúrnym strediskom Jazero. 

       Súčasťou slávnostného popoludnia bolo aj oceňovanie pedagógov titulom "Najlepší pedagóg roka", ktorým bola ocenená aj naša pani riaditeľka Mgr. Emília Fecková. Touto cestou jej srdečne blahoželáme :) Kultúrny program obohatili aj žiaci našej školy pod vedením pani vychovávateľky Rozálie Klempárovej a pána učiteľa Mgr. Marcela šenkýra, ktorých vystúpenie zožalo obrovský úspech a sme na nich právom veľmi hrdí. 

        

     • Karneval 2015
      • Karneval 2015

      • Koncom februára 2015 sa uskutočnil karneval pre žiakov prvého stupňa.

     • Šaliansky Maťko
      • Šaliansky Maťko

      • Vo februári prebehli triedne kolá v recitácií poézie a prózy "Šaliansky Maťko 2015". Tri žiačky postúpili do obvodného kola v ktorom jedna získala čestné uznanie :)

     • Vítanie jari - "Morena"
      • Vítanie jari - "Morena"

      • Dnes sa naši žiaci I. stupňa v SŠKD lúčili so zimou a privítali jar. Morenu, ktorú zostrojili žiaci 4. ročníka sme v sprievode ostatných žiakov vyprevadili spevom až k rieke Hornád, zapálili ju a hodili do vody dúfajúc, že s ňou odpláva všetko zlé. Prúd vody odnášal Morenu ďalej a ďalej, ale slnku sa akosi nechcelo ukázať svoje lúče. Preto sme ho vyvolávali rôznymi pesničkami a riekankami, aby sa jar mohla ukázať v plnej paráde. Viac fotiek si môžete pozrieť v našom fotoalbume. 

     • Divadelné predstavenie
      • Divadelné predstavenie

      • Dnes sa žiakom našej školy rozosmiali očká, ba niektorí sa neubránili ani smiechu... pri sledovaní divadelného predstavenia ,,Zlatá podkova" . A čo sme si z toho odniesli ? Okrem krásneho kultúrneho zážitku aj pekné ponaučenie: ,,Ľudská láska a priateľstvo je naväčšie bohatstvo na svete." heart

     • Medzinárodný deň detskej knihy
      • Medzinárodný deň detskej knihy

      • Druhý apríl sa už tradične nesie v znamení Medzinárodného dňa detskej knihy. Tento deň sme si pripomenuli aj my. Ako ? No, predsa rozprávkovou knihou a nemohla chýbať ani ,,rozprávková" nálada. Viac v našom fotoalbume. smiley 

     • Hviezdoslavov Kubín
      • Hviezdoslavov Kubín

      • Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Školské kolo súťažnej prehliadky sa uskutočnilo 20.03.2014. Úspešným žiakom pani riaditeľka pred celým kolektívom školy odovzdala diplom a odmenu. Naši najúspešnejší žiaci: Melisa Šidelková (3.A), Monika Gulášová (6.) a Džesika Rybárová (6.) nás budú reprezentovať dňa 7.4.2014 na okresnom kole tejto súťaže.

      • Zápis do nultého a prvého ročníka !

      • Vážení rodičia!   Súkromná základná škola Galaktická 9, Košice vás pozýva:

       DŇA  14.februára o 14.hodine sa na našej škole bude konať  zápis do nultého a prvého ročníka.

        K zápisu si nezabudnite priniesť i doklady ako rodný list dieťaťa, či občiansky preukaz.

       Srdečne Vás očakávame.

        

        

        

     • Karneval 2014
      • Karneval 2014

      • Dňa 19.02.2014 (v stredu) prišli do školy niektoré deti v maskách a na ich tvárach sme videli úsmev. Žiaci I. stupňa mali v popoludňajších hodinách karneval, ktorý sa uskutočnil v našej školskej jedálni. Žiaci si chystali masky niekoľko dní vopred v odeleniach SŠKD a na hodinách výtvarnej výchovy. Po príprave masiek a miestnosti sa začal tancujúci kolotoč masiek plných nápadov. A čo sme tam všetko zbadali? Kvietky, princezné, hrdinovškriatkov elfov, bosorku a masky mali aj niektoré pani učiteľky.  wink Najlepšie masky (bosorka a dvaja rytieri) boli odmenené sladkosťou. Víťazov môžeme vidieť na fotke. Ďalšie fotky z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume...