Charakteristika školy Zameranie školy O škole Textová podstrana

O škole

Charakteristika školy

    


Súkromná základná škola na Galaktickej ulici č. 9 v Košiciach,

sa nachádza na sídlisku Nad jazerom v južnej časti mesta,

v tesnej blízkosti rieky Hornád. Škola je poslednou v rade

škôl neďaleko obce Krásna pri Hornáde, odkiaľ k nám

prichádzajú žiaci z Vyšného dvora a tvoria tretinu celkového

počtu žiakov školy. Ostatní žiaci sú obyvateľmi sídliska

Terasa - Lunik IX a zopár žiakov je priamo zo sídliska Nad jazerom. 

Škola vznikla v roku 2006 pod vedením riaditeľky pani

Mgr. Evy Gašparovej. Zriaďovateľom je Nadácia Dobrej

rómskej víly Kesaj v Košiciach, ktorú vedie pani Mgr. Anna Koptová. 

V školskom roku 2010/2011 škola začala svoju obnovu,

ktorej predchádzala výmena riaditeliek čo zapričinilo výmenu

zamestnancov školy a väčšiny žiakov.

 


 

 


 

 

Škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov.

Vyučovací proces umožňuje skĺbenie preberaného učiva

materinským jazykom. Zohľadňuje zanedbané pôsobenie

na rozumový vývoj detí, ktoré sa odzrkadľuje na súčasných

schopnostiach žiakov v jednotlivých ročníkoch. Sústavne

spolupracujeme so psychologickou poradňou v blízkosti školy.

Pedagógovia sa snažia o zavádzanie zaujímavých a vhodných

vyučovacích metód, ktoré motivujú žiakov k lepším výsledkom.

Prostredníctvom Súkromného centa voľného času v budove školy

vedieme krúžky s rozličným zameranim. Žiaci a ich učitelia majú

možnosť využívať pozoruhodné aktivity knižnice, ktorá je tiež súčasťou budovy. 

 


 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice
    Galaktická 9, 040 12 Košice
  • 0911 275 691

Fotogaléria