• Vitajte na stránkach našej školy
    • Priateľskí učitelia
    • Podpora hudobných talentov
    • IT technológie
 • Najnovšie

  Novinky

   • Prednáška o drogách

   • 2. 12. 2023
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prednáška o drogách.

    Dňa 30.11.2023, sa žiaci 7., 8., a 9. ročníka zúčastnili prednášky o drogách, ktorú na našej škole realizovali pracovníčky RÚVZ v Košiciach v spolupráci so Zdravými regiónmi, za čo im ďakujeme. Počas tejto prednášky sa žiaci dozvedeli množstvo informácií o legálnych a nelegálnych drogách, o tom ako vyzerajú, či aký majú účinok na organizmus - na psychické a fyzické zdravie. Zároveň sa dozvedeli, ako dokážeme rozpoznať drogovo závislého človeka a ako odmietnuť drogu. Medzi žiakmi kolovala maketa omamných a psychotropných látok, kde mohli vidieť, ako daná droga vyzerá. Prednáška bola veľmi prínosná a my sme zas o čosi múdrejší.

   • Prednáška o drogách: Čítať viac
   • Benefičný koncert Veľa lásky

   • 1. 12. 2023
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Benefičný koncert Veľa lásky.

    Veľa lásky, tak presne takto nazval organizátor Občianske združenie Milan Štefánik svoj benefičný koncert, ktorý sa konal 29.11.2023 v košickom Kulturparku. Keď nám prišla pozvánka, mysleli sme si, že Cigánski diabli bude to najviac, na čo sa tešíme, ale už po príchode na miesto konania sme si uvedomili, že tak skvelo zorganizovaných akcií je naozaj málo - hneď po príchode sme sa potešili z darovaných tričiek s logom podujatia, z maľovania na tvár a rôznych umeleckých techník v rámci tvorivých dielní, z chutného občerstvenia a parádneho foto kútika. Samotné hudobné vystúpenia, či už Cigánskych diablov, Komajoty či Sama Tomečka, sme si naozaj poriadne užili, až sme nechceli ísť domov. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie!

   • Benefičný koncert Veľa lásky: Čítať viac
   • Vzdelávacie podujatie ENTER micro:tour

   • 19. 11. 2023
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vzdelávacie podujatie ENTER micro:tour.

    Dňa 13.11.2023 sa na našej škole realizovalo vzdelávacie podujatie ENTER micro:tour, ktorého sa zúčastnili žiaci II. stupňa. Ich úlohou bolo plniť a riešiť mini úlohy s micro:bitom. Takýmto spôsobom spoznali jeho jednotlivé funkcie a nadstavbové aplikácie. Žiakom sa veľmi páčilo a my veľmi pekne ďakujeme realizátorom tohto projektu, že si vybrali práve našu školu.

   • Vzdelávacie podujatie ENTER micro:tour: Čítať viac
   • Exkurzia na Miestnom úrade Košice - Juh

   • 16. 11. 2023
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia na Miestnom úrade Košice - Juh.

    Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka našej školy sa v utorok 14.11. 2023 zúčastnili v rámci Občianskej náuky exkurzie na Miestnom úrade Mestskej časti Košice-Juh. Srdečne nás privítala pani starostka, Ing. Anna Súkeníková a zástupca starostu, Mgr. Adam Očkaják. Po zaujímavej demonštrácii starostovských insígnií a oboznámení sa so starostovskými povinnosťami nás milé pracovníčky úradu posprevádzali po pristoroch úradu, uvideli sme sobášnu sieň, spoločenskú sálu, kancelárie, ako aj rokovaciu miestnosť. Za mimoriadne príjemné dopoludnie počas ktorého sme sa zaujímavou formou dozvedeli mnoho praktického o verejnej správe patrí pani starostke ako aj všetkým pracovníkom Miestneho úradu Mestskej časti-Juh naše poďakovanie.

   • Exkurzia na Miestnom úrade Košice - Juh: Čítať viac
   • Barbora Botošová - Roshambo

   • 11. 11. 2023
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Barbora Botošová - Roshambo.

    Milí priatelia, to bola teda muzika! Skvelá huslistka Barbora Botošová so svojou kapelou, dvíhala publikum zo stoličiek. Blahoželáme k novému albumu a sme naozaj šťastní, že sme sa mohli zúčastniť tohto neuveriteľne inšpirujúceho hudobného predstavenia.

   • Barbora Botošová - Roshambo: Čítať viac
   • Anna Koptová – rómska aktivistka získala Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o ľudské práva a slobody a ich ochranu

   • Anna Koptová sa narodila 7. novembra 1953 v Slovenskej Vsi v okrese Kežmarok v rodine primáša ľudovej hudby kežmarského súboru Magura.

    Študovala na Katedre novinárstva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako redaktorka Východoslovenských novín. V roku 1978 sa zúčastnila na II. Svetovom kongrese Rómov v Ženeve. Tam sa zapojila do medzinárodného rómskeho hnutia, ktorého cieľom bolo, aby Organizácia Spojených národov uznala Rómov ako národ. Pád komunistického režimu významne ovplyvnil jej život. Za Rómsku občiansku iniciatívu ju voliči v roku 1990 zvolili do slovenského parlamentu. 

    Pričinila sa o to, že Rómovia boli oficiálne uznaní ako národnostná menšina, aby mali právo sa vzdelávať vo svojom jazyku a rozvíjať svoju kultúru. Viedla významné rómske kultúrne inštitúcie či sa zaslúžila o ich vznik – za zmienku stojí prvé rómske profesionálne divadlo na Slovensku Romathan, prvé rómske periodikum Romano ľil, či Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj.

    Neskôr sa stala zakladateľkou a viedla súkromnú základnú školu v Košiciach. Vydala 800-stranový prekladový slovník a s kolegami prispela k vydaniu Pravidiel rómskeho pravopisu, ako aj učebníc rómčiny, čo otvorilo cestu k vzdelávaniu rómskych detí v materinskom jazyku.