• Prerušená prevádzka školy

   • V dňoch 22.10. 2021 - 1. 11. 2021 je prevádzka školy prerušená z dôvodu chorobnosti žiakov a následných jesenných prázdnin. Vyučovanie pokračuje v utorok 2. 11. 2021.
    • Priateľskí učitelia
    • Podpora hudobných talentov
    • IT technológie
   • Ukážka z knihy Pramene

   • Rómske príslovia / Goďaver lava le Romendar

     

    Amari čhib hin amari zor.

    Náš jazyk je naša sila.

    Jekhe lavestar baro džal.

    Z jedného slova veľa vzíde.

    O lav šaj avel th´o maro, the čhuri.

    Slovo môže byť aj chlebom, aj nožom.

    Romaňi čhib jekhguleder.

    Rómsky jazyk je najsladší.

    Romaňa dumaha dodžaha pal calo svetos.

    S rómčinou prejdeš celý svet.

    Kana arakhes tut Romenca u des duma romanes,

    oda hin sar kana žužares tiro muj.

    Keď sa stretneš s Rómami a hovoríš po rómsky,

    to je akoby si si osviežil ústa.

 • Najnovšie

  Novinky

   • ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY ŠKOLY OD 19. 4. 2021
   • 18. 4. 2021
    • Pokračuje prezenčné vzdelávanie žiakov 1. – 4. ročníka.
    • V ročníkoch 5. – 7. pokračuje prezenčné vyučovanie presne tak isto, ako minulý týždeň - vyučovanie v malých skupinách po 5 žiakov. Skupiny sa nesmú miešať. Žiak príde presne v tie dni, ako minulý týždeň.
    • Od 19. 4. 2021 (PONDELOK) sa obn
   • ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY ŠKOLY OD 19. 4. 2021: Čítať viac
   • Zápis do 0. a 1. ročníka
   • 29. 3. 2021
   • Vážení rodičia,

    Riaditeľstvo školy oznamuje, že v dňoch od 12.4. – 16.4.2021, v čase od 8:00 – 14:00 hod., sa v priestoroch budovy školy uskutoční zápis detí do 0. a 1. ročníka na školský rok 2021/2022.

    TEŠÍME SA NA VÁS!

   • Zápis do 0. a 1. ročníka: Čítať viac
   • Nástup do školy sa odkladá
   • 7. 2. 2021
   • Na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice neotvárať prevádzky škôl a školských zariadení na území mesta v dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v Košiciach a okolí, rozhodol zriaďovateľ školy o neobnovení prezenčného vyučovania na I. stupni od 8. februára 2021 na SZŠ Galaktická 9. Pokračuje sa v dištančnom vzdelávaní pre I. a II. stupeň základnej školy.

   • Nástup do školy sa odkladá: Čítať viac
   • Návrat do školy
   • 8. 1. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    situácia so šírením COVID-19 sa každým dňom mení a my všetci sa tomu prispôsobujeme.

    Ministerstvo školstva zverejnilo manuál „Návrat do škôl 2021“, zverejnený na https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/.

    Dôležité:

    1. stupeň nastupuje do školy 18.1.2021- po testovaní aspoň jedného zákonného zástupcu.

   • Návrat do školy: Čítať viac
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4