• Zápis do 0. a 1. ročníka

  Oznamujeme rodičom, že prihlásiť deti do nultého a prvého ročníka základnej školy alebo preložiť žiaka do vyššieho ročníka na šk. rok 2017/2018 na našu školu SZŠ Galaktickú 9, môžu v pracovných dňoch osobne v priestoroch školy alebo prostredníctvom koordinátorov školy najneskôr do konca apríla 2017. Srdečne pozývame všetkých rodičov, ktorí svoje deti prídu prihlásiť do našej školy. Naši žiaci sa tešia na nových spolužiakov. 

 • Slávnostná akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov

  Slávnostná akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov

  30. apríla vyvrcholila Slávnostná akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, na ktorej sa predstavili triedne kolektívy so svojím pestrým programom.

 • Talent show 2015

  Talent show 2015

  Diváci, súťažiaci i odborná porota, ktorí sa zišli v Kultúrnom stredisku Jazero, zažili dňa 17.04.2015 popoludnie, v ktorom sa stretli mladí umelci, aby súťažili o prvenstvo v súťaži mladých- Talent show 2015 o ceny starostky MČ Košice Nad Jazerom.

  V rozličných kategóriách sa tu stretlo viac ako 100 súťažiacich. Prvou súťažiacou, ktorá celú Talent show 2015 odštartovala, bola Jessica Rybárová zo 7. ročníka s výberom básní od Miroslava Válka. Svoj talent prezentovala v kategórii umeleckého prednesu v literárno- dramatickom odbore veľmi úspešne. Blahoželáme!

  V kategórii spev obsadil I. miestop sólista súboru Frederik Hanko z 3. ročníka. Frederikov spevácky výkon si získal každého diváka v sále, speváci zo súboru sú jeho silnou oporou. Porota vyslovila obdiv všetkým a vysoko ocenila ich talent. Blahoželáme!

  V kategórii sólový spev obsadila II. miesto Žaneta Mročová zo 4.A triedy. Jej excelentný výkon bol ohodnotený búrlivým potleskom divákov. Porota ju hodnotila ako mimoriadny talent. Blahoželáme!

  V kategórii tanec obsadil II. miesto Tibor Lévay zo 4.B triedy. "Jedinečný výkon, úžasný tanečný talent!"- takto nadanie Tibora Lévaya hodnotila porota. 

  Podľa slov odbornej poroty sú naši víťazi veĺmi talentovaní a sú veľkým prísĺubom do budúcnosti. Všetci im držíme palce a želáme veľa úspechov. Blahoželáme!

  Po´dakovanie patrí aj pani vychovávateľke Rozálii Klempárovej, pánovi učiteľovi Mgr. Marcelovi Šenkýrovi a pani učiteľke Mgr. Eve Dedinovej.

  Podujatie sa konalo pod záštitou MÚ MČ Košice Nad Jazerom, Kultúrneho strediska Jazero a za účasti starostky MČ Košice Nad Jazerom pani Ing. Lenky Kovačevičovej.

 • Medzinárodný deň vtáctva

  Medzinárodný deň vtáctva

  Začiatkom apríla sme si pripomenuli Medzinárodný deň vtáctva. Pri pozorovaní ďalekohľadom sme mali možnosť vidieť: kačicu divú, pinku obyčajnú, drozda čvikotavého a drozda plavého.

 • Svetový deň vody

  Svetový deň vody

  Cieľom svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na jej stav a ochranu. Oboznámili sme sa s rozdelením vôd, nebezpečenstvom kyslých dažďov, kolobehom vody a zaujímavosťami. Určili sme pH vody z vodovodu. V závere prebehlo malé vodné kvízovanie :)

 • Sponzorska pomoc pri zakúpení telesného úborneho

  Sponzorska pomoc pri zakúpení telesného úborneho
  12. 4. 2015

  Veľmi pekne sa chceme poďakovať misionárom, maželom Parksovcom, ktorí našich nulťákov a prvákov odeli do telocvičných úborov. Žiaci sa v úboroch cítia skvelo a o to viac sa tešia na hodiny telesnej výchovy.  

 • Medzinárodný deň Rómov

  Medzinárodný deň Rómov

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, riaditeľka školy zorganizovala krátke stretnutie pedagógov, zamestnancov školy a žiakov, na ktorom mala krátky príhovor aj naša pani zriadovateľka. Túto príležisť pani riaditeľka využila aj na ocenenie žiakov, ktorí našu školu úspešne reprezentovali na Dni učiteľov. 

 • Deň učiteľov

  Deň učiteľov

  „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“
  (J. A. Komenský)

  Tieto i podobné citáty slávnych odzneli na oslave Dňa učiteľov, ktorú pripravila mestská časť spolu s Kultúrnym strediskom Jazero. 

  Súčasťou slávnostného popoludnia bolo aj oceňovanie pedagógov titulom "Najlepší pedagóg roka", ktorým bola ocenená aj naša pani riaditeľka Mgr. Emília Fecková. Touto cestou jej srdečne blahoželáme :) Kultúrny program obohatili aj žiaci našej školy pod vedením pani vychovávateľky Rozálie Klempárovej a pána učiteľa Mgr. Marcela šenkýra, ktorých vystúpenie zožalo obrovský úspech a sme na nich právom veľmi hrdí. 

   

 • Karneval 2015

  Karneval 2015

  Koncom februára 2015 sa uskutočnil karneval pre žiakov prvého stupňa.

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko

  Vo februári prebehli triedne kolá v recitácií poézie a prózy "Šaliansky Maťko 2015". Tri žiačky postúpili do obvodného kola v ktorom jedna získala čestné uznanie :)

 • Aktualizácia údajov

  8. 1. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vítanie jari - "Morena"

  Vítanie jari - "Morena"
  31. 3. 2014

  Dnes sa naši žiaci I. stupňa v SŠKD lúčili so zimou a privítali jar. Morenu, ktorú zostrojili žiaci 4. ročníka sme v sprievode ostatných žiakov vyprevadili spevom až k rieke Hornád, zapálili ju a hodili do vody dúfajúc, že s ňou odpláva všetko zlé. Prúd vody odnášal Morenu ďalej a ďalej, ale slnku sa akosi nechcelo ukázať svoje lúče. Preto sme ho vyvolávali rôznymi pesničkami a riekankami, aby sa jar mohla ukázať v plnej paráde. Viac fotiek si môžete pozrieť v našom fotoalbume. 

 • Divadelné predstavenie

  Divadelné predstavenie
  3. 4. 2014

  Dnes sa žiakom našej školy rozosmiali očká, ba niektorí sa neubránili ani smiechu... pri sledovaní divadelného predstavenia ,,Zlatá podkova" . A čo sme si z toho odniesli ? Okrem krásneho kultúrneho zážitku aj pekné ponaučenie: ,,Ľudská láska a priateľstvo je naväčšie bohatstvo na svete." heart

 • Medzinárodný deň detskej knihy

  Medzinárodný deň detskej knihy
  2. 4. 2014

  Druhý apríl sa už tradične nesie v znamení Medzinárodného dňa detskej knihy. Tento deň sme si pripomenuli aj my. Ako ? No, predsa rozprávkovou knihou a nemohla chýbať ani ,,rozprávková" nálada. Viac v našom fotoalbume. smiley 

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín
  19. 3. 2014

  Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Školské kolo súťažnej prehliadky sa uskutočnilo 20.03.2014. Úspešným žiakom pani riaditeľka pred celým kolektívom školy odovzdala diplom a odmenu. Naši najúspešnejší žiaci: Melisa Šidelková (3.A), Monika Gulášová (6.) a Džesika Rybárová (6.) nás budú reprezentovať dňa 7.4.2014 na okresnom kole tejto súťaže.

 • Zápis do nultého a prvého ročníka !

  Vážení rodičia!   Súkromná základná škola Galaktická 9, Košice vás pozýva:

  DŇA  14.februára o 14.hodine sa na našej škole bude konať  zápis do nultého a prvého ročníka.

   K zápisu si nezabudnite priniesť i doklady ako rodný list dieťaťa, či občiansky preukaz.

  Srdečne Vás očakávame.

   

   

   

 • Karneval 2014

  Karneval 2014
  19. 2. 2014

  Dňa 19.02.2014 (v stredu) prišli do školy niektoré deti v maskách a na ich tvárach sme videli úsmev. Žiaci I. stupňa mali v popoludňajších hodinách karneval, ktorý sa uskutočnil v našej školskej jedálni. Žiaci si chystali masky niekoľko dní vopred v odeleniach SŠKD a na hodinách výtvarnej výchovy. Po príprave masiek a miestnosti sa začal tancujúci kolotoč masiek plných nápadov. A čo sme tam všetko zbadali? Kvietky, princezné, hrdinovškriatkov elfov, bosorku a masky mali aj niektoré pani učiteľky.  wink Najlepšie masky (bosorka a dvaja rytieri) boli odmenené sladkosťou. Víťazov môžeme vidieť na fotke. Ďalšie fotky z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume...

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice
  Galaktická 9, 040 12 Košice
 • 0911 275 691

Fotogaléria