• Zápis do 0. a 1. ročníka

  Oznamujeme rodičom, že prihlásiť deti do nultého a prvého ročníka základnej školy alebo preložiť žiaka do vyššieho ročníka na šk. rok 2017/2018 na našu školu SZŠ Galaktickú 9, môžu v pracovných dňoch osobne v priestoroch školy alebo prostredníctvom koordinátorov školy najneskôr do konca apríla 2017. Srdečne pozývame všetkých rodičov, ktorí svoje deti prídu prihlásiť do našej školy. Naši žiaci sa tešia na nových spolužiakov. 

 • Slávnostná akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov

  30. apríla vyvrcholila Slávnostná akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, na ktorej sa predstavili triedne kolektívy so svojím pestrým programom.

 • Talent show 2015

  Diváci, súťažiaci i odborná porota, ktorí sa zišli v Kultúrnom stredisku Jazero, zažili dňa 17.04.2015 popoludnie, v ktorom sa stretli mladí umelci, aby súťažili o prvenstvo v súťaži mladých- Talent show 2015 o ceny starostky MČ Košice Nad Jazerom.

  V rozličných kategóriách sa tu stretlo viac ako 100 súťažiacich. Prvou súťažiacou, ktorá celú Talent show 2015 odštartovala, bola Jessica Rybárová zo 7. ročníka s výberom básní od Miroslava Válka. Svoj talent prezentovala v kategórii umeleckého prednesu v literárno- dramatickom odbore veľmi úspešne. Blahoželáme!

  V kategórii spev obsadil I. miestop sólista súboru Frederik Hanko z 3. ročníka. Frederikov spevácky výkon si získal každého diváka v sále, speváci zo súboru sú jeho silnou oporou. Porota vyslovila obdiv všetkým a vysoko ocenila ich talent. Blahoželáme!

  V kategórii sólový spev obsadila II. miesto Žaneta Mročová zo 4.A triedy. Jej excelentný výkon bol ohodnotený búrlivým potleskom divákov. Porota ju hodnotila ako mimoriadny talent. Blahoželáme!

  V kategórii tanec obsadil II. miesto Tibor Lévay zo 4.B triedy. "Jedinečný výkon, úžasný tanečný talent!"- takto nadanie Tibora Lévaya hodnotila porota. 

  Podľa slov odbornej poroty sú naši víťazi veĺmi talentovaní a sú veľkým prísĺubom do budúcnosti. Všetci im držíme palce a želáme veľa úspechov. Blahoželáme!

  Po´dakovanie patrí aj pani vychovávateľke Rozálii Klempárovej, pánovi učiteľovi Mgr. Marcelovi Šenkýrovi a pani učiteľke Mgr. Eve Dedinovej.

  Podujatie sa konalo pod záštitou MÚ MČ Košice Nad Jazerom, Kultúrneho strediska Jazero a za účasti starostky MČ Košice Nad Jazerom pani Ing. Lenky Kovačevičovej.

 • Medzinárodný deň vtáctva

  Začiatkom apríla sme si pripomenuli Medzinárodný deň vtáctva. Pri pozorovaní ďalekohľadom sme mali možnosť vidieť: kačicu divú, pinku obyčajnú, drozda čvikotavého a drozda plavého.

 • Svetový deň vody

  Cieľom svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na jej stav a ochranu. Oboznámili sme sa s rozdelením vôd, nebezpečenstvom kyslých dažďov, kolobehom vody a zaujímavosťami. Určili sme pH vody z vodovodu. V závere prebehlo malé vodné kvízovanie :)

 • Sponzorska pomoc pri zakúpení telesného úborneho

  12. 4. 2015

  Veľmi pekne sa chceme poďakovať misionárom, maželom Parksovcom, ktorí našich nulťákov a prvákov odeli do telocvičných úborov. Žiaci sa v úboroch cítia skvelo a o to viac sa tešia na hodiny telesnej výchovy.  

 • Medzinárodný deň Rómov

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, riaditeľka školy zorganizovala krátke stretnutie pedagógov, zamestnancov školy a žiakov, na ktorom mala krátky príhovor aj naša pani zriadovateľka. Túto príležisť pani riaditeľka využila aj na ocenenie žiakov, ktorí našu školu úspešne reprezentovali na Dni učiteľov. 

 • Deň učiteľov

  „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“
  (J. A. Komenský)

  Tieto i podobné citáty slávnych odzneli na oslave Dňa učiteľov, ktorú pripravila mestská časť spolu s Kultúrnym strediskom Jazero. 

  Súčasťou slávnostného popoludnia bolo aj oceňovanie pedagógov titulom "Najlepší pedagóg roka", ktorým bola ocenená aj naša pani riaditeľka Mgr. Emília Fecková. Touto cestou jej srdečne blahoželáme :) Kultúrny program obohatili aj žiaci našej školy pod vedením pani vychovávateľky Rozálie Klempárovej a pána učiteľa Mgr. Marcela šenkýra, ktorých vystúpenie zožalo obrovský úspech a sme na nich právom veľmi hrdí. 

   

 • Karneval 2015

  Koncom februára 2015 sa uskutočnil karneval pre žiakov prvého stupňa.

 • Šaliansky Maťko

  Vo februári prebehli triedne kolá v recitácií poézie a prózy "Šaliansky Maťko 2015". Tri žiačky postúpili do obvodného kola v ktorom jedna získala čestné uznanie :)

 • Aktualizácia údajov

  8. 1. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vítanie jari - "Morena"

  31. 3. 2014

  Dnes sa naši žiaci I. stupňa v SŠKD lúčili so zimou a privítali jar. Morenu, ktorú zostrojili žiaci 4. ročníka sme v sprievode ostatných žiakov vyprevadili spevom až k rieke Hornád, zapálili ju a hodili do vody dúfajúc, že s ňou odpláva všetko zlé. Prúd vody odnášal Morenu ďalej a ďalej, ale slnku sa akosi nechcelo ukázať svoje lúče. Preto sme ho vyvolávali rôznymi pesničkami a riekankami, aby sa jar mohla ukázať v plnej paráde. Viac fotiek si môžete pozrieť v našom fotoalbume. 

 • Divadelné predstavenie

  3. 4. 2014

  Dnes sa žiakom našej školy rozosmiali očká, ba niektorí sa neubránili ani smiechu... pri sledovaní divadelného predstavenia ,,Zlatá podkova" . A čo sme si z toho odniesli ? Okrem krásneho kultúrneho zážitku aj pekné ponaučenie: ,,Ľudská láska a priateľstvo je naväčšie bohatstvo na svete." heart

 • Medzinárodný deň detskej knihy

  2. 4. 2014

  Druhý apríl sa už tradične nesie v znamení Medzinárodného dňa detskej knihy. Tento deň sme si pripomenuli aj my. Ako ? No, predsa rozprávkovou knihou a nemohla chýbať ani ,,rozprávková" nálada. Viac v našom fotoalbume. smiley 

 • Hviezdoslavov Kubín

  19. 3. 2014

  Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Školské kolo súťažnej prehliadky sa uskutočnilo 20.03.2014. Úspešným žiakom pani riaditeľka pred celým kolektívom školy odovzdala diplom a odmenu. Naši najúspešnejší žiaci: Melisa Šidelková (3.A), Monika Gulášová (6.) a Džesika Rybárová (6.) nás budú reprezentovať dňa 7.4.2014 na okresnom kole tejto súťaže.

 • Zápis do nultého a prvého ročníka !

  Vážení rodičia!   Súkromná základná škola Galaktická 9, Košice vás pozýva:

  DŇA  14.februára o 14.hodine sa na našej škole bude konať  zápis do nultého a prvého ročníka.

   K zápisu si nezabudnite priniesť i doklady ako rodný list dieťaťa, či občiansky preukaz.

  Srdečne Vás očakávame.

   

   

   

 • Karneval 2014

  19. 2. 2014

  Dňa 19.02.2014 (v stredu) prišli do školy niektoré deti v maskách a na ich tvárach sme videli úsmev. Žiaci I. stupňa mali v popoludňajších hodinách karneval, ktorý sa uskutočnil v našej školskej jedálni. Žiaci si chystali masky niekoľko dní vopred v odeleniach SŠKD a na hodinách výtvarnej výchovy. Po príprave masiek a miestnosti sa začal tancujúci kolotoč masiek plných nápadov. A čo sme tam všetko zbadali? Kvietky, princezné, hrdinovškriatkov elfov, bosorku a masky mali aj niektoré pani učiteľky.  wink Najlepšie masky (bosorka a dvaja rytieri) boli odmenené sladkosťou. Víťazov môžeme vidieť na fotke. Ďalšie fotky z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume...

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice
  Galaktická 9, 040 12 Košice
 • 0911 275 691

Fotogaléria